Bestuursmededeling

Beste schutters,

Sinds woensdag 26 februari zal er op woensdagmorgen de gelegenheid zijn om te schieten (vrije training). Dit is van 10 tot 12 uur.

Inmiddels hebben we bijna een jaar de gelegenheid geboden om op vrijdagavond te kunnen schieten met leeftijdsgenoten. Helaas is de opkomst bij deze avonden erg minimaal geweest en is de doelstelling van het bestuur, een gemiddelde van 8 schutters per avond, niet gehaald. Omdat wij afhankelijk zijn van vrijwilligers die de betreffende avond zelf niet schieten, ziet het bestuur er geen toegevoegde waarde in om deze vrijdagavond te handhaven. Met ingang van april zullen wij dus op vrijdagavond gesloten zijn.

Binnen het bestuur zal er gekeken worden naar andere mogelijkheden voor deze vrijdagavond.
Mochten jullie suggesties hebben dan zijn deze van harte welkom.